Litauen

Ligita och Vytautas

Vårt engagemang i Litauen började när Mariestad och Pakruojis blev vänorter . 1996 besökte vi Litauen för att hitta någon kontakt att jobba tillsammans med. Vid besöket träffade vi ett ungt par,  Ligita och Vytautas Vaitkeviciai, som då började bygga en församling. Ligita har sedan dess varit vår missionär i Pakroujis. Till en början möttes de i hemmen men 2003 köptes ett hus in som nu fungerar som kyrka. Från och med årsskiftet 2012/13 kommer Vytautas, som är utbildad idrottslärare, att arbeta heltid som fritidsledare. Fritidsgården är i kyrkan som under hösten anpassats för detta ändamål.

I Litauen har katolska kyrkan fortfarande stort inflytande på inställningen till nya församlingar. Pingströrelsens ses tyvärr fortfarande som en sekt vilket så klart inte underlättar arbetet.

I dag består församlingen av ca 15 vuxna och ungefär lika många barn. Utvandringen från Litauen är stor och det har även församlingen märkt av.

Tack vare att Pakruojis geografiskt sätt ligger nära Mariestad så har många resor varit möjliga. Vi har vid flera tillfällen varit med och renoverat kyrkbyggnaden och tidigare även åkt dit med konfirmandgrupper. Ligita och Vytautas besöker också Mariestad relativt ofta.

 

 

Bild från barnläger 2012