För information om vårt barnläger, se www.mariestadpingst.se/lager

Varje söndag har vi olika söndagsskolegrupper för barn i olika åldrar. Se bilden nedan för mer info:
Under sommaren har vi gemensamma Gudstjänster med de andra kyrkorna och under dessa söndagar finns tyvärr inte söndagsskola på samma sätt.