I församlingen finns en finsk grupp som möts regelbundet för bön.
Kontakta oss via kontakt@mariestadpingst.se så förmedlar vi gärna kontakten med dem.