Allträffen

Allträffen är vår samling för daglediga var tredje onsdag kl 15. Gemenskap, glädje, evangelium, fika, sång och musik kännetecknar dessa samlingar där många träffas och trivs. Kolla kalendern för att se program och datum!

Kalender