Vår tro

IMG_20160323_155801

Pingstkyrkan i Mariestad består av människor i olika åldrar, med skilda bakgrunder och från olika länder. Det som förenar, trots alla olikheter, är tron på Jesus. Du hittar inga perfekta, färdiga eller fullkomliga människor här, men personer som är på väg och som vill följa Jesus.

Vi tror att Gud är den som har skapat allt och att vi är skapade till att leva i gemenskap med Honom. Men vi valde att gå vår egen väg och vända Gud ryggen och den naturliga gemenskapen med skaparen bröts. Resultatet av detta kan vi se i form av sjukdom, död, krig och annat lidande. Gud vände dock aldrig oss ryggen, utan valde att sända sin son, Jesus, till vår värld för att visa vägen tillbaka till Gud. När Jesus dog på korset och sedan uppstod så öppnades vägen till gemenskap med Gud igen. Vi kan välja att ta emot Guds erbjudande, tro på Jesus och få ett liv som inte ens döden kan utsläcka.

Vi tror också att Gud har gett oss sin Helige Ande som hjälpare och vägvisare genom livet. När Jesus gick på jorden så predikade han inte bara, utan han botade sjuka och befriade människor. De andliga gåvorna som Bibeln talar om är till även för vår tid och även idag blir människor helade, får vägledning genom profetior och kan få uppleva befrielse genom tron på Jesus. Du kan få uppleva den Helige Andes kraft i ditt liv!

Vi bygger vår tro på hela Bibeln som Guds ord till oss idag. Ett uråldrigt och tidlöst budskap som har förvandlat miljontals människor under historiens gång och som gör det även idag. Vi vill förmedla detta budskap på ett sätt så att folk kan förstå och ta åt sig av det. Kyrkan är inget museum, vi vill leva i vår tid och tala ett språk i predikan, sång, musik, drama osv som talar till nutidsmänniskan.

Vad ska man då med en kyrka till? Kan man inte tro på egen hand? Gud har skapat oss för gemenskap, inte för att leva för oss själva. Församlingen är en gemenskap mellan människor och mellan Gud och människor. Den ska vara en växtplats där Du får växa och utvecklas i din tro och i de gåvor som Gud har lagt ner i Ditt liv. Gud har skapat oss med olika personligheter och uttryckssätt och denna mångfald vill vi se i församlingen. Församlingen är inte till för sin egen skull, den är till för Dig!

Välkommen att besöka oss!