Gudstjänst

Vi samlas på söndagar 10:30 och i våra gudstjänster vill vi presentera Jesus på ett lättfattligt och kreativt sätt genom sång, musik, predikan med mera. En gudstjänst är ett tillfälle att möta både Gud och människor. Därför finns det alltid tillfälle till förbön och vi avslutar med möjlighet att fika tillsammans i Arken, vår församlingsvåning. Våra gudstjänster ska genomsyras av glädje, gemenskap, Gudsmöte och generositet och vill att våra samlingar ska vara en naturlig mötesplats för folk i vår stad med Jesus i centrum.

I början av mötet är barnen med uppe i kyrkan och samlas sedan nere i Arken för Söndax med Äventyret Skatten. Efter en gemensam inledning samlas de sedan i tre olika grupper beroende på ålder

 

 

 

 

 

På eftermiddagarna kl 15 samlas vår finska grupp och har gudstjänst på finska