Frankrike

Åse är född och uppväxt i Mariestad. 1981 flyttade hon till Frankrike där hon deltog i ett OM-team. Hon hittade sin man Marcel och blev sedan kvar i Parisområdet där de jobbade med evangelisation 1983-1998. Därefter flyttade de till Nantes där de fortsatte sitt evangelisationsarbete.

Såhär skriver Åse om deras nuvarande arbete:

Sedan 2009 har Gud lett oss in i ett nytt arbete bland prostituerade kvinnor i Nantes. De flesta kommer från Nigeria och är offer av människohandel. Även om en del vet hur de förväntas försörja sig, så har de ingen aning om i vilka förhållanden, och att skulden till människosmuglarna uppgår till 60-80 000 euros. Dessutom går de igenom en voodoo-ceremoni innan de lämnar Nigeria. Så de lever under ständigt tryck och rädsla för vad som kan drabba dem eller deras familjer om de inte lyder och betalar skulden.

Antalet prostituerade i Nantes har tre-dubblats på de senaste månaderna på grund av att Spanien, Italien och Grekland har drabbats hårdare av den ekonomiska krisen. Vi har nu kontakt med ca 200 olika kvinnor. En dag sa någon ” För att rädda dessa kvinnor ifrån detta nätverk, måste ett annat nätverk finnas för dem att komma till.” Och det håller nu på att ske.

Herren har rest upp en rörelse av omsorg i tio evangeliska församlingar runt om i Nantes tillsammans med OM. I varje kyrka finns det två representanter som är länken mellan dessa kvinnor och församlingarna. De hjälper och stöttar dem så att de kan bli kvinnor som Gud har kallat dem till att vara.

Flera grupper har skapats för att ge hjälp på olika områden;  besök, förbön eller praktisk hjälp (reparera en tvättmaskin,flytthjälp m.m).
Dessa kvinnor är i en situation av underlägsenhet i det franska samhället p.g.a att de är kvinnor, färgade,fattiga, engelsk-talande och ofta analfabeter.

Finns det kvinnor som faktiskt kan lämna prostitution? Svaret är, ja. Femton av dem hittills,några av dem har fått lägenhet och jobb,andra lever på statliga sociala bidrag. Många av dem kommer till kyrkan och några har en klar relation till Gud. Många vill lämna gatorna och vi uppmuntrar dem till att ta det beslutet trots faran. Under tiden besöker vi dem och fortsätter att läsa Bibeln med dem. Flera av dem har börjat att gå till kyrkorna där de tas emot av våra representanter.

Något som vi har upptäckt från vår kontakt med partners som” världens läkare”, socialarbetare, advokater, polisen etc., är att kyrkan måste ta sin roll på allvar igen att vara salt och ljus för världen.
En polis; “Fortsätt att läsa Bibeln och be med  dessa kvinnor! Ni är de enda som kan göra att de vågar tala fritt och utan rädsla.”
Chefen för Världens läkare; “Fotrsätt att läsa Bibeln med dem för vi vet att det finns saker i deras liv som är större an vi kan greppa. Ni ger dem något som vi inte kan ge.”
En advokat; “Brevet du skrev till domaren för denna kvinna berörde mig djupt.”

Bara Gud kan befria dessa kvinnor från ett liv i slaveri och som svar på bön få uppleva verklig frihet.