Priser för uthyrning av Segolstorp

Läger, konfaläger etc.

de första 1-32 personerna 120:-/person och påbörjat dygn.
fr.om. 33- och vidare 90:-/person och påbörjat dygn.

Lägerskolor

Vardagar under skoltermin:
Samtliga deltagare 90:-/person och påbörjat dygn.

Familjeläger

Vuxna, från 13 år 110:-/person och påbörjat dygn.
Barn, 7-12 år 80:-/person och påbörjat dygn.
Barn under 7 år gratis.
(År räknas som det år de fyller t.ex. 7 år).

Församlingsdagar, upptaktshelger etc.

1400:- för hel dag.
Vid ev. övernattning till kommer 120:-/person och sängplats,
vid övrig övernattning(logument, husvagn, tält etc) 90:-person
Barn 7-12 år 70:-/person, barn under 7 år gratis.

Privata fester

1-30 personer 1500:- för hel dag.
31-60 eller flera 2000:- för hel dag.
61  eller flera 2800:- för hel dag.

För medlemmar i Mariestads Pingstförsamling är hyresbeloppet hälften av ovanstående.
Vid ev. övernattning tillkommer 120:-/person och sängplats,
vid övrig övernattning(logument, husvagn, tält etc) 90:-person.
Barn 7-12 år 70:-/person, barn under 7 år gratis.

Smågrupper under 25 personer

400:- för vardagar.

Bristande städning

1500:- + 200:-/timme.

Bokning/avbokning

Alla bokningar görs via telefon eller mailkontakt med pingstkyrkans expedition. 0501-77484 eller expedition@mariestadpingst.se
Alla bokningar bekräftas med ett avtal samt ett följebrev med mer information. Ev. frågor besvaras av expeditionen.

Ev. avbokning skall ske senast 2 månader innan uthyrningsdatum. Avbokningar som sker vid senare tillfälle debiteras en avgift på 1000:-

Vid ev. skada regleras det med församlingen.