Mange

Föreståndare Magnus Edforss
magnus@mariestadpingst.se

Untitled-10

Ungdomspastor David Vindlycke
david@mariestadpingst.se

 
Besök adress:
Madlyckevägen 1B
Mariestad
Vill du skicka vanlig post är adressen:
Mariestads Pingstförsamling
Box 90
542 21 Mariestad

Bankgiro: 699-4131

Pingstkyrkans expedition är öppen:

Måndagar-Torsdagar
10.00-12.00
tel: 0501-77484
e-post: expedition@mariestadpingst.se

Vi  jobbar på expeditionen:
Kontakt: expedition@mariestadpingst.se

Berit Eriksson [bild saknas]

Birgitta Ohlsson

Astrid Eriksson

Annbritt Börjesson expen tors

Ann-Britt Börjesson